en bg

La Estreya

La Estreya 1/2009

  • брой 1
  • април 2009 г.
  • Основните теми, които можете да прочетете в броя са: Първа част от поредицата „Народът на Книгата”; Разказ за дългия път до Обетованата страна; Интервю с проф. Исак Паси специално за списание “ La Estreya”, в което той обяснява защо не дава интервюта; Прокуждането на евреите от Испания и тяхното разселване; Първа част на етнографското изследване: ”Малкият женски свят на еврейката” и Кой е Елиезер Алшех?  
 
ePay.bg

Успешна поръчка.

Моля, проверете вашия имейл за повече информация.

Неуспешна поръчка.

Моля, опитайте отново.

Данни за поръчка

[epay sum="5" secret="L12BFV8OO2ITYFU1A2QIAI2AE4FSJAYW6VPR1IVMURCCX1DHT5PCJQVRMTB3EV7H" expdate="01.08.2020" submiturl="https://www.epay.bg/" min="3862694697" descr="La Estreya 1/2009" failurl="https://www.shalom.bg/sample-magazine/" successurl="https://www.shalom.bg/sample-magazine/" btnlabel="Proceed to ePay"]