en bg

La Estreya

La Estreya 6/2012

  • брой 6
  • април 2012 г.
  • В броя можете да се запознаете с: „Миналото, което не трябва да забравяме”- разказ за шуменските евреи; Участието на българските евреи в освободителните войни на България; уникален списък на загиналите през войните 1912-1913 и 1915-1918 г. български евреи; непознатият в България софиянец Нахум Гилбоа; „Стимулиращо присъствие”; Блага Димитрова разказва за академик Азаря Поликаров и откъси от книгата му „Просто на шега”.
ePay.bg

Успешна поръчка.

Моля, проверете вашия имейл за повече информация.

Неуспешна поръчка.

Моля, опитайте отново.

Данни за поръчка

[epay sum="5" secret="L12BFV8OO2ITYFU1A2QIAI2AE4FSJAYW6VPR1IVMURCCX1DHT5PCJQVRMTB3EV7H" expdate="01.08.2020" submiturl="https://www.epay.bg/" min="3862694697" descr="La Estreya 6/2012" failurl="https://www.shalom.bg/la-estreya-62012/" successurl="https://www.shalom.bg/la-estreya-62012/" btnlabel="Proceed to ePay"]