en bg

News


Home  >  News (Page 4)

Търсим учители за новата академична 2019/2020 година

ЧОУ “Роналд Лаудер” (частно училище на Организация на евреите в България “Шалом” в процес на регистрация) за учебната 2019/2020 година търси учители по следните специалности: Учител с предучилищна педагогика Учители с начална училищна педагогика Учител по музика Учител по физическо възпитание и спорт Учител по изобразително изкуство Учител по английски...

Мадлин Олбрайт и Луковмарш – проф. Алберт Бенбасат

Прочетох книгата „Фашизъм – предупреждение” (изд. „Ера”, 2018) на Мадлин Олбрайт още миналото лято, обещах да напиша за нея, но едва сега успявам. Сигурно не е случайно, защото – знаете – през февруари идва времето на „Луковмарш”, няма как да минем без него, от ред години той е враснал в...

Teaching about the Holocaust and Social Justice in Bulgaria

In 2019 The Organization of the Jews in Bulgaria “Shalom” and the Central Israelite Religious Council partner with The Olga Lengyel Institute for Holocaust Studies and Human Rights on the project “Learning from the Past – Acting for the Future”: Teaching about the Holocaust and Social Justice. On Bulgarian side,...

Отворена позиция за директор на училище

Организация на евреите в България “Шалом” търси: училищен директор за нов образователен проект Задължения и отговорности: Директорът е отговорен за цялостния процес по управление на училището. Това включва учебните, административни и финансови дейности, в съответствие с ценностите, мисията и визията на проекта. Изисквания за заемане на длъжността: Идеалните кандидати за...

International conference “Protecting Future”: the Bulgarian experience

Protecting Future: The second Moscow International Conference on Combating anti-Semitism, Racism and Xenophobia is taking place between 28 - 30 October. The Bulgarian Jewish community is represented by a delegation led by Assoc. Prof. Dr. Alexander Oscar - President of the Organization of the Jews in Bulgaria "Shalom", Robert Djerassi...

Възраждането на нацизма не заслужава награда – II част

Публикуваната на 3 октомври т.г. позиция на Организацията на евреите в България "Шалом" във връзка с днешната церемония по награждаване на о. з. полк. Дянко Марков предизвика сериозна дискусия в общественото пространство. Животът на Дянко Марков е неразривно свързан със Съюза на българските национални легиони (СБНЛ) - факт, с който...