en bg

Fight against antisemitism


Home  >  Activities  >  Fight against antisemitism

Кръгла маса обсъжда антиеврейското законодателство по време на Втората световна война

София, 11 юли 2019 г. „Ако направим преход от миналото към настоящето, борбата с антисемитизма е приоритет за нашата организация, но тя не е самоцел. „Шалом“ ще се противопоставя на всички прояви на дискриминация в българското общество - независимо дали те са насочени срещу хора с физически или психически увреждания,...

Fight against antisemitism

In times of spiritual crisis when the world becomes more and more intolerable to different religions, ethnicities, nationalities, even to the different cultures and way of life it is critical to make systematic efforts in order Bulgaria not to lose its image of an ethnically and religiously tolerant country. The...