en bg

Програми за златна възраст

Организация на евреите в България „Шалом" организира ежедневни програми за членовете на общността в пенсионна възраст. В програмата всеки ще открие по нещо за себе си. Провеждат се ежеседмични програми за изкуство, музика, култура, спорт, юдаизъм, фотография, танци, тихи игри и др.