en bg

C.A.R.E. Образователен проект за повишаване на информираността и устойчивостта на общността стартира в 12 държави от ЕС

Начало  >  Дейности  >  C.A.R.E. Образователен проект за повишаване на информираността и устойчивостта на общността стартира в 12 държави от ЕС
Сподели:

На 1 април 2023 г. стартира проектът „Образование за устойчивост на обществената осведоменост“ (C.A.R.E.) за Европа (EUCARE), съфинансиран от Европейския съюз чрез Фонда за вътрешна сигурност. Той ще се проведе в продължение на 18 месеца до септември 2024 г.

Проектът ще се основава на C.A.R.E. програмата, стартирана пилотно в Белгия. Той се фокусира върху отделните членове на обществото, а не върху изграждането на институционален капацитет, и основните му стълбове са:

1) Повишаване на осведомеността и устойчивостта на заплахи сред обикновените хора и

2) Физическа защита на сгради.

Проектът ще бъде въведен в най-малко 12 страни от ЕС – Швеция, Холандия, Финландия, Белгия, България, Унгария, Испания, Люксембург, Гърция, Хърватия, Словения, Словакия – като и други страни са добре дошли да се присъединят. Той ще бъде адаптиран за всяка страна въз основа на проучване и оценка на местния капацитет и нужди. Процесът на обучение и управление ще бъде структуриран в 3 центъра – в Стокхолм за скандинавските страни, в Брюксел за Югозападна Европа и в София за Централна и Източна Европа, които след края на проекта ще бъдат отворени за всички страни и религии в рамките на техните географски обхват. Образователните материали ще бъдат достъпни в специална уеб платформа в подкрепа на кампаниите за обучение и повишаване на осведомеността.

Сътрудничеството с обществените и правоприлагащите органи е важно за справяне с местните нужди и гарантиране на устойчивостта на C.A.R.E. За укрепване на комуникационните канали и съгласуване на протоколите за действие ще бъдат проведени 4 международни конференции с ключови заинтересовани страни. Ще бъде разработена платформа за споделяне на разузнавателна информация за заплахи, която ще се управлява от служители по сигурността на еврейските общности, която ще се превърне в източник за обмен на добри практики и физически и виртуални заплахи.

Сподели: