en bg

Членство в ОЕБ „Шалом“

Начало  >  За нас  >  Членство в ОЕБ „Шалом“
Сподели:

Съгласно устава на Организацията на евреите в България „Шалом” членството в организацията е доброволно и в нея може да членува всеки евреин, навършил пълнолетие, български гражданин, който споделя целите на сдружението, приема и признава неговия устав, членува в една от Регионалните организации и плаща годишния членски внос в нея.

В случай, че имате желание да станете член на организацията или да подновите своето членство, се свържете с регионалната организация в града, който е най-близо до вашето местонахождение, като за координатите им можете да се информирате от тук.

Организацията на евреите в България „Шалом” обработва лични данни за нуждите на своята дейност законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на физическите лица във връзка обработването на лични данни (ОРЗЛД или GDPR). Защитата на личните данни е наш приоритет и се отнасяме изключително отговорно към това и в случай, че желате да се информирате тук бихте могли да се запознаете с политиката за неприкосновеност на ОЕБ „Шалом”.

Сподели: