en bg

Структура на ОЕБ „Шалом“

Начало  >  За нас  >  Структура на ОЕБ „Шалом“
Сподели:

Организацията на евреите в България „Шалом” е сдружение с нестопанска цел, което има структура и функционира на база устава на организацията. Организацията обединява Регионалните организации на евреите „Шалом” в 16 града на страната, като техните председатели участват в Управителния съвет на организацията – Консистория, чрез който се извършва управлението на организацията. Консисторията се състои от 33 представители, които се избират за срок от 4 години. Консисторията се ръководи от Председател, който е председател и на Изпълнителното бюро на организацията. Председателят има представителни функции и ръководи цялостната дейност на организацията. Върховен орган на организацията е Общото събрание – Конференцията, а финансовите аспекти на дейността на организацията се контролират от Ревизионна комисия.

Председател на Организацията на евреите в България „Шалом” е д-р Александър Оскар.

Снимка

Биография

Сподели: