en bg

За нас

Начало  >  За нас
Сподели:

Организация на евреите в България „Шалом” е независима, непартийна, доброволна, демократична, обществена и самоуправляваща се организация на евреите в България, която обединява Регионалните организации на евреите „Шалом” в 16 града на страната. Тя е наследник на Консисторията (1920-1957 г.) и на Обществената културно-просветна организация на евреите в България (1957-1990 г.).

В организацията могат да членуват евреи и неевреи, които са в роднински връзки с евреи, които споделят и подкрепят целите и дейностите на организацията, като членството е доброволно и за него повече подробности можете да откриете тук.

Организацията функционира и се управлява на база структура, която е уточнена в устава и е приложена в реалния живот на сдружението.

ОЕБ „Шалом“ има за цел да запазва и развива еврейските етнически, езикови и културни ценности и традиции; да защитава конституционните права на своите членове и на евреите в страната; да противодейства срещу всякаква форма на фашизъм, тоталитаризъм, антидемократизъм, расизъм, антисемитизъм и национален шовинизъм. Поставените цели се постигат от организацията като проучва и популяризира еврейската история и етнически традиции; чества празници и годишнини; организира творчески вечери, изложби, спектакли, концерти, театрални постановки, промоции на книги, срещи, симпозиуми, курсове, школи и др. Организацията „Шалом” издава вестник „Еврейски вести”, списание „La Estreya”, книги, брошури и др. печатни издания. Организацията полага грижи за опазване на историческото наследство – синагоги, гробове, паметници и др., управлява и стопанисва собствено и предоставено от трети лица движимо и недвижимо имущество. Организацията предоставя социални, здравни и образователни услуги, участва в благотворителни мероприятия, актове на солидарност, милосърдие и социално подпомагане, както в страната, така и в чужбина. Повече можете да научите в разделите Дейности и Програми.

Сподели: