en bg

Дейности

За нас

Организация на евреите в България „Шалом” е независима, непартийна, доброволна, демократична, обществена и самоуправляваща се организация на евреите в България, която обединява Регионалните организации на евреите „Шалом” в 16 града на страната. Тя е наследник на Консисторията (1920-1957 г.) и на Обществената културно-просветна организация на евреите в България (1957-1990 г.). В организацията могат да членуват евреи и неевреи, които са в роднински връзки с евреи, които споделят и подкрепят целите и дейностите на организацията, като членството е доброволно и за него повече подробности можете да откриете тук. Организацията функционира и се управлява на база структура, която е уточнена в устава...

Научи повече