май | 2017 | Шалом
en bg

Еврейски вести 9-10/2017

Четете в броя: „Световният еврейски конгрес заседава” - специален пратеник от България бе председателят на ОЕБ „Шалом” д-р Александър Оскар; „Номадската класна стая кацна в София”- интервю с арх. Давид Столеру, главен идеолог на проекта, който учи децата да се опознават и да обикват града си; Що е то ТОМ...