en bg

Програми за семейства

ОЕБ "Шалом" организира програма за семейства с деца на възраст от 0 до 18 години. Целта на програмата е да научим семействата как да празнуват еврейските празници у дома, припомняме си интересни факти от еврейската история, разбираме значението на символите и как да ги преподадем на децата ни. В програмата са...

Еврейски вести 1/2016

В този брой можете да намерите „Разговорът за развитието на еврейската общност продължава” - анализ на председателя на ОЕБ „Шалом” Максим Бенвенисти; „Отгласи от Ханука” или  как светлината огрява пътя ни; за първи път на българския книжен пазар-сборник с разкази на Исак Бабел; Уди Алън на 80 години с нов...

Програми за златна възраст

Организация на евреите в България „Шалом" организира ежедневни програми за членовете на общността в пенсионна възраст. В програмата всеки ще открие по нещо за себе си. Провеждат се ежеседмични програми за изкуство, музика, култура, спорт, юдаизъм, фотография, танци, тихи игри и др.