en bg

История

Сподели:

Съдбата на българските евреи в годините на Втората световна война е тема, по която вече десетилетия работят сериозно и задълбочено редица специалисти, както в България, така и по света. Някои от тях твърдят, че историческите събитията са твърде скорошни и все още е трудно да се дават оценки за тях. Други пък смятат, че именно фактът, че има множество налична документация от този период и живи свидетели на събитията, затруднява тяхното тълкуване.

Организацията на евреите в България „Шалом“ е поставила като основен свой приоритет изучаването на събитията в България в годините на Холокоста и всячески подпомага изследователи и учени в работата им по темата. ОЕБ „Шалом“ обединява свои членове, които се интересуват и публично защитават различни разбирания по основните дискусионни въпроси, а именно: чии са заслугите за спасяването на българските евреи, кои евреи се определят като български, кой носи отговорност за смъртта на 11 343 евреи от Беломорска Тракия, Вардарска Македония и град Пирот.

Това, което организацията твърдо защитава като позиция и исторически факт е, че българските евреи са
спасени от депортация в нацистките лагери на смъртта, в резултат на действията на по-голямата част от
българския народ, Българската православна църква и българската нефашистка общественост. За този акт на
българите, евреите ще бъдат винаги благодарни, както и винаги ще скърбят и почитат паметта на невинните жертви от северна Гърция, бивша Югославия и цяла Европа.

Организацията на евреите в България „Шалом“ не е научна организация и съответно не е в позиция да отсъжда и дава оценки по спорни и комплексни исторически събития, като съдбата на евреите в годините на Холокоста. Поради това, в тази част ви предлагаме един професионален прочит на преподавателката по Съвременна българска история в Историческия факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Румяна Маринова-Христиди.

Съдбата на българските евреи в годините на Холокоста – заплахата, спасението, алията

 

Сподели: