en bg

Хасково

Сподели:

ул. „Г. С. Раковски” 11

град Хасково

председател: Йосиф Мешулам

телефон: 038/625219

мобилен: 0887209079

секретар: Донка Мизрахи

телефон: 038/653195

Сподели: