en bg

Социална

Начало  >  Дейности  >  Социална
Сподели:

Юдаизмът учи да се грижиш за нуждаещия се в твоето семейство, твоята общност, твоя град, страна и по принцип. Този принцип обуславя дейността на Организацията на евреите в България „Шалом” в сферата на благотворителността, взаимопомощта, грижата за нуждаещи се лица, семейства и групи хора, както в рамките на еврейската общност така и извън нея.

Една голяма част от социалната дейност на еврейската организация е насочена към възрастните хора, които към настоящия момент в по-голямата си част са оцелели от ужаса на Холокоста и Втората световна война. Чрез средства на световни еврейски фондове, които подпомагат и съдействат именно на тази специфична група хора в световен мащаб, като най-важно е да отбележим Claims Conference, българската еврейска общност има възможност да осигури достойни старини на членовете си в „златна възраст”. За тях функционират трапезарии в цялата страна, социален патронаж за онези, които вече не могат да излизат от домовете си, медицинска грижа, осигуряване на лекарства, психологическа подкрепа за справяне с травмата от преживяванията в годините на Холокоста и др. Освен тази подкрепа за общността е от изключителна важност да запази и осигури достойния живот и ангажираност на тези свои членове, поради което в рамките на Дневен център „Хай” и на редица клубове, възрастните хора пеят, танцуват, спортуват, включват се в различни дискусии, практикуват познанията си по иврит, ладино, еврейски традиции и обичаи, срещат се с известни личности, пътуват на екскурзии и лагери, и се забавляват.

Друга голяма група социални дейности, които организацията развива е насочена към болни от всички възрасти. В клиника „Мазал” системно се организират различни програми за профилактика на заболявания, имунизации, прегледи, консултации и рехабилитации.

За съжаление в тежката икономическа среда на България много често нужда от социално подпомагане имат деца, младежи, семейства и хора в активна възраст, които са изпаднали в затруднено финансово положение, имат временна или трайна загуба на трудоспособност и пр. С всеки подобен случай, специалистите от социалното звено на ОЕБ „Шалом”, работи екип от специалисти в зависимост от нуждите, като целта е в помощта максимално да се ангажират останалите членове на общността с финансова подкрепа, съдействие при намиране на работа и др. Важно място в тази дейност имат стипендиите „Алеф”, които студенти от общността получават, в замяна на труд по различните програми на организацията, както и Центърът за професионално развитие „Ариел”, който организира различни курсове за преквалификация, курсове за езикова и компютърна грамотност и осигурява по-добри позиции на членовете от общността на пазара на труда.

Както споменахме по-горе за организацията е от особена важност да ангажира всичките си членове в своята социална дейност и в грижата за нуждаещият се. Освен обучението в принципите на „цедака”, която е една от най-важните ценности за подкрепа и благотворителност, организацията регулярно организира посещения на болни и възрастни хора, посещения по повод празниците от еврейския календар, споделяне на трапезата за празници и пр. Благотворителните базари са дългогодишна традиция за общността, чрез които се набират средства за различни каузи и инициативи.

Социалните проекти на еврейската общност се реализират в партньорство, както с международни еврейски организации, но така също и с общинските социални служби в по-големите градове. От своя страна еврейската организация често инициира проекти, чрез които да споделя натрупания богат опит с други неправителствени организации и структури на социалната система в страната.

За евреите е заложено в религията им да не насочват своята благотворителност само към евреи. Водени от този принцип еврейската общност често споделя получени дарения с домове за сираци, възрастни хора, старчески домове, хосписи и сиропиталища. Редица дарения от медицинска апаратура е предоставяна на медицински центрове и болници. В периоди на кризи и бедствия, общността откликва, според възможностите си на нуждите в страната.

Проектът, който обобщава помощта на еврейската общност към българското общество се нарича „Направи добро”. В него си партнират социални структури, общини, институции, но ключова роля имат лекарите на Университетска болница „Александровска”. През годините лекарите от „Направи добро” са извършили профилактични медицински прегледи на хиляди деца и възрастни, които нямат достъп до качествени медицински услуги, поради отдалечеността на населените места, в които живеят. Програмата за профилактика на зрението обхваща хиляди деца от домове, институции и региони, на които за първи път бе проверено зрението. В рамките на програмата са открити редица заболявания, за които ранното диагностициране дава много по-добри шансове за пълно оздравяване. Програмата не само диагностицира, но и осигурява лечение при нужда, а изготвянето на очила за нуждаещите се, също е поето като разход. Пик в дейността на проекта бе вълната от бежанци в България, които през 2014 година напълниха интеграционните центрове в страната. Проектът „Направи добро” посети по-голямата част от центровете, извърши общи физически прегледи и офталмогични прегледи на всички настанени и осигури медикаменти за всички нуждаещи се.

Сподели: