en bg

Сливен

Сподели:

ул. „Неофит Бозвели” 26

град Сливен

председател: Юлия Пелишева-Гавазова

мобилен: 0888291015

секретар: Соломон Москона

телефон: 0889789660

В град Сливен евреи се заселват сравнително по-късно, отколкото в близките до града Ямбол и Карнобат. До 1830г., когато се създава еврейското гробище, сливенските евреи погребвали своите близки в град Ямбол. Близо 100 години по-късно в град Сливен живеят близо 550 души. Изградени са две синагоги и училище. По-голяма част от сливенското еврейство са малоимотни и бедни хора, работещи в текстилни фабрики или занаятчийство, но има и доста предприемчиви евреи, които поставят началото на чорапното производство в България. Още в 1892 г. Соломон Михайлов построява чорапно предприятие „Звезда“. През 1905 г. Бохор Навон, Исак Аройо, Яко Аройо и Соломон Михайлов създават голяма фабрика за трико, чорапи и хавлии. Едновременн с това се засилва и обществения живот на евреите в гр.Сливен. Откриват се клонове на Макаби и WIZO, в които участва множеството от евреите в града. По нареждане от София през 1961 г. организацията се разпуска, а документацията е изпратена в София. Регионална организация на евреите „Шалом“ – Сливен възстановява своята дейност през месец февруари 1991 г.

Днес организацията е една от най-младите в България. Развиваме активна дейност, празнуваме всички празници от еврейския календар, стараем се да съхраним и предадем на младите традициите и обичаите и се гордеем, че сме сплотена и активна организация.

Сподели: