en bg

Максим Бенвенисти се оттегля като зам.-председател на НССЕИВ

Начало  >  За медиите  >  Максим Бенвенисти се оттегля като зам.-председател на НССЕИВ
Сподели:

Организация на евреите в България „Шалом“ и нейните лидери имат ясна и категорична позиция в борбата срещу антисемитизма, расизма, ксенофобията, езика на омразата и дискриминацията в българското общество и нашата работа в защита на правата на човека и малцинствените общности в държавата ще продължи и занапред. Затова и първо на нашата страница оповестяваме писмото на г-н Максим Бенвенисти – член на Изпълнителното бюро на ОЕБ „Шалом“, до вицепремиера Томислав Дончев, с което той се оттегля от поста зам.-председател на НССЕИВ.

До

Господин Томислав Дончев,

Заместник министър-председател на Република България

Председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси (НССЕИВ)

Уважаеми господин Дончев,

През изминалите дни бяха направени многократни опити да бъде накърнен авторитетът на Организацията на евреите в България „Шалом“ и обругано моето име чрез подчертаване на етическата ми принадлежност и грубо изопачаване на мое изказване като заместник-председател на НССЕИВ.

Мисля, че това е недопустимо манипулиране на общественото мнение и не желая една клеветническа подписка, подкрепена от отделни недоброжелателни лица и необективни критици на нашата организация, да предизвикат съмнения в гражданското общество в България за ценностите и приоритетите в работата на „Шалом“.

За съжаление, моите усилия да се проведе конструктивен диалог по сложните проблеми на ромското включване, съобразен с действащите закони в Република България, не бяха приети и подкрепени. Желанието на Организация на евреите в България „Шалом“ да бъде връзка между неправителствения сектор и държавните институции в рамките на НССЕИВ не се разбира и това стеснява под критичния минимум полето за работата ми в ръководения от Вас съвет.

Въпреки организираните нападки срещу мен и структурата, която представлявам, Организация на евреите в България „Шалом“ и в бъдеще ще продължава публично да осъжда всички прояви на антисемитизъм, ксенофобия, расизъм, език на омразата и дискриминация в българското общество и ще работи в защита правата на човека и малцинствените общности в държавата.

След разговор с председателя на Организация на евреите в България „Шалом“, взех решение да се оттегля като заместник-председател на НССЕИВ. Предлагам Вие да прецените целесъобразната форма за това. За съжаление, очевидно стремежът и усилията на организацията, която представлявам и моите добронамерени желания за работа в рамките на НССЕИВ са останали дълбоко неразбрани.

С уважение,

д-р инж. Максим Бенвенисти

Заместник-председател на НССЕИВ

София, 30 август 2019 г.

Сподели: