en bg

Оправданото доверие гарантира легитимност

Начало  >  За медиите  >  Оправданото доверие гарантира легитимност
Сподели:

До редакцията на вестник „Труд“

Във връзка с тиражираната информация за лицето Яков Джераси от 19 септември т.г. и
неговата предполагаема роля в Световната ционистка организация на територията на
страната, Организацията на евреите в България „Шалом“ определя публикацията като
зле прикрит опит за търсене на сензация чрез похватите на фалшивите новини. Проява
на голяма наглост е с дописката да се определят функциите на „Шалом“ и докъде се
простират нейните правомощия като легитимен представител на българската еврейска
общност. Легитимността на една организация произлиза от доверието, гласуваното и от
нейните членове и от обществото въз основа на ценностите, които ръководят дейността
и и преките резултати от тази дейност. Постигнатото от „Шалом“ е безусловно
доказателство, че организацията е инкубатор в българското общество на идеи и добри
практики от най-различни сфери, включително борбата с антисемитизма и езика на
омразата.
През годините на своето съществуване „Шалом“ многократно е доказала и продължава
да доказва своя капацитет да се грижи и защитава правата и интересите на своите
членове, докато ежедневно отстоява принципите на демократичност и
равнопоставеност, които са основополагащи за съвременното общество. Ясно
осъзнаваме своето морално задължение да търсим съмишленици в лицето на всички
институции, организации и отделни личности, които тук и днес се отъждествяват с тези
принципи, а не се опитват да предизвикат носталгия от едно далечно минало.

Организация на евреите в България „Шалом“
София, 20 септември 2018 г.

Сподели: