en bg

Шумен

Сподели:

ул. „Козлодуй” 4

град Шумен

председател: Бета Хараланова

мобилен: 0898461516

телефон: 054/876621

секретар: Живко Соломонов

мобилен: 0885651753

 

Кога точно идват първите еврейски заселници в град Шумен все още е въпрос на проучване. Но със сигурност се знае, че в края на ХVІІІ век в града съществува еврейска общност, обитаваща т.н. еврейска махала. През 1860 г. евреите построяват на мястото на стара дървена Синагога, нов голям молитвен дом. През 1870 г. тук се открива първото в България еврейско училище, а през 1874 г. и първото девическо еврейско училище. Всичко това става с помощта на Алианс Израелитет и други дарители, сред които е и барон Хирш.
Живота на евреите в града се променя в годините на Холокоста, а със създаването на Държавата Израел значително намалява и техният брой.


Днес, евреите в Шумен са малко на брой. Те са обединени в регионална организация, която се стреми да развива както социална, така и широка културно-просветна дейност.
Град Шумен е магия на единство и многообразие. В него от векове живеят българи, турци, арменци, евреи, роми, татари, руснаци и др. общности, които запазват толерантните си отношения. В такъв аспект еврейската организация с готовност участва във всички събития, свързани с етносите на града – кръгли маси и конференции, изложби, срещи. По идея на нашата организация и във връзка с отбелязване 65 г. от спасението на българските евреи от всички етнически общности се посадиха дръвчета и така се създаде „Алея на толерантността”. В продължение на две години съвместно с деца от 19 ЦДГ „Конче вихрогонче” работихме по проект „Различни, но заедно”. Отбелязахме по достоен начин и 70 годишнина от спасението на българските евреи с организирането на голяма изложба, съвместно с РИМ- Шумен, направихме няколко дарителски акции и подкрепихме идеята „Направи добро”, а гр. Шумен, в лицето на кмета на града бе сред наградените със „Шофар” градове – допринесли за спасението на еврейската общност в България.
Членовете на организацията се събират и отбелязват заедно най-големите еврейски празници и така се стремят не само да съхранят, но и да разпространят богатата еврейска история и традициите на еврейския народ. Това е причината да полагат специални грижи, за да бъде съхранено старото еврейско гробище, един от малкото съхранени символи на еврейския живот в града. За съжаление, днес от Синагогата и еврейското училище са съхранени само чешмите, стояли в техните дворове, а сега дарени и експонирани в лапидарния двор на Регионалния исторически музей – Шумен.

 

 

Сподели: