en bg

Полезно сътрудничество между ОЕБ „Шалом“ и Комисията за защита от дискриминация

Начало  >  За медиите  >  Полезно сътрудничество между ОЕБ „Шалом“ и Комисията за защита от дискриминация
Сподели:

На 19 януари т.г. се състоя среща между представители на ОЕБ „Шалом“ и Комисията за защита от дискриминация, по инициатива на нейния председател доц. д-р Ана Джумалиева. ОЕБ „Шалом“ беше представена от нейния председател д-р Александър Оскар, г-н Роберт Джераси, председател на Комисията за борба с антисемитизма, ксенофобията и езика на омразата към Изпълнителното бюро и г-жа Юлия Дандолова, бъдещия изпълнителен директор на организацията.

В рамките на срещата доц. Джумалиева запозна присъстващите със структурата и дейността на Комисията, като изрази желание дългогодишното сътрудничество да има все по-активно изражение. Тя отправи покана към „Шалом“ да участва в семинар по въпросите за правата на човека, организиран през месец март от Комисията и Държавния департамент на САЩ, съвместно с други български държавни институции. На семинара „Шалом“ ще представи специален мониторингов доклад за проявите на антисемитизъм у нас през изминалата година и ще сподели своя опит в борбата с езика на омразата в медийната среда и общественото пространство.

Предстои и преподписване на съществуващия меморандум за сътрудничество между двете страни, като в новия му актуализиран вариант ще бъдат заложени конкретни проекти, включително своевременно сезиране на Комисията при регистриране на прояви на ксенофобия, антисемитизъм и слово на омразата. Бяха обсъдени и възможности за обща дейност по проекти от Оперативната програма за трансгранично сътрудничество, в която да се включат като партньори и еврейски организации от балканските държави.

Присъстващите се обединиха около предложението подобни срещи да придобият регулярност в работен порядък, като се засили обмяната на информация и добри практики между Комисията по антисемитизъм към ИБ и КЗД. В заключение д-р Александър Оскар подчерта колко важен е ангажиментът на една държавна институция с толкова широки правомощия да търси активно сътрудничество с неправителствения сектор и потвърди желанието на ОЕБ „Шалом“ да е пълноценен партньор в него.

Сподели: