en bg

ПОЗИЦИЯ на Организацията на евреите в България „Шалом“ относно „Националната кръгла маса“, на тема: „Еврейската трудова повинност по време на Втората световна война – спасителен план или репресивна мярка?“

Начало  >  Новини и публикации  >  Новини  >  ПОЗИЦИЯ на Организацията на евреите в България „Шалом“ относно „Националната кръгла маса“, на тема: „Еврейската трудова повинност по време на Втората световна война – спасителен план или репресивна мярка?“
Сподели:

Организацията на евреите в България „Шалом“ изразява дълбокото си безпокойство от проведената по-рано днес „национална кръгла маса“ на тема „Еврейската трудова повинност по време на Втората световна война – спасителен план или репресивна мярка?“
Ние сме силно притеснени и озадачени от факта, че Институтът за
исторически изследвания към БАН е организатор на събитие, с което се цели изкривяване на историята, като се дава платформа на фалшивото тълкуване, че лагерите за принудителен труд, в които са били изпратени над 13 000 български мъже от еврейски произход през Втората световна война, са били създадени да запазят тези мъже от нацистките лагери на смъртта.
По този начин репутацията на Българската академия на науките, която се гордее със своите повече от 150 години достойно съществуване и генериране на наука, е подложена на риск чрез свързването й не само с фалшива история, но и с явно изопачаване на Холокоста.
Като се свързва с тази така наречената „национална кръгла маса“,
Институтът за исторически изследвания също така подлага на риск името на България – не само по отношение на истината за събитията, въвлекли страната във Втората световна война, но също и предвид, че тази страна днес е горд член на Международния съюз за почит към жертвите на Холокоста, и като такъв има задължението да отстоява и разпространява точни знания за
събитията от времето на Холокоста.
Също толкова безпокойство предизвиква и фактът, че имената на други български институции се свързват с това събитие, включително, ако се позовем на информацията, публикувана на уебстраницата на Българската академия на науките , Министерството на отбраната, Софийският

университет „Св. Климент Охридски“, Военната академия „Г. С. Раковски“ и
Великотърновският университет „Св.св. Кирил и Методий“.
Няма съмнение, че онези, които са въвлекли всички тези високо уважавани институции в този зле формулиран проект, подлагат на риск както името на Република България, така и своето.
Свързването на това събитие с Международния ден за възпоменание
жертвите на Холокоста, който се отбелязва на 27-ми януари, е подигравка с преживелите страданията и с жертвите на нацистката идеология.
В Международния възпоменателен ден на жертвите от Холокоста в България ние си спомняме за всички шест милиона убити евреи, включително онези над 11 000 евреи, депортирани от администрираните и управлявани от
Царство България територии на Северна Гърция, Вардарска Македония и град Пирот, като същевременно отдаваме почит на делото на тези достойни българи, които наистина са изиграли ключова роля за спасяването на българските евреи от депортирането им в лагерите на смъртта.
Никога няма да забравим, че еврейските трудови лагери не са били нищо друго освен част от антисемитския репресивен апарат на времето, характеризиращо се с прояви на насилие и нечовешки условия.


Сподели: