en bg

Отворена позиция за директор на училище

Начало  >  Новини и публикации  >  Новини  >  Отворена позиция за директор на училище
Сподели:

Организация на евреите в България “Шалом” търси: училищен директор за нов образователен проект

Задължения и отговорности: Директорът е отговорен за цялостния процес по управление на училището. Това включва учебните, административни и финансови дейности, в съответствие с ценностите, мисията и визията на проекта.

Изисквания за заемане на длъжността:

Идеалните кандидати за позицията са с високи професионални и личностни критерии, изявени лидерски и отлични комуникативни умения. Те са емпатични, открити и почтени личности, осъзнати и проактивни, способни да носят отговорност. Ползват свободно английски език – писмено и говоримо. Отговарят на законовите изисквания по чл. 213 и чл. 215 от ЗПУО, за доказване на което в процеса на кандидатстване ще бъдат изискани съответните документи.

Допълнително следва да имат:

Опит в управлението на екипи – минимум 2 години;

Умения за ефективно управление на време и ресурс;

Самостоятелност при вземане на навременни решения и привеждането им в действие;

Дигитална грамотност – работа с Microsoft Office, споделени документи, платформи за управление на проекти;

Аналитично и критично мислене;

Проактивност в проследяването на световните тенденции в развитието на образованието.

Кандидатурите ще се разглеждат при пълна конфиденциалност.

Предлагаме:

Уникалната възможност да се включите в създаване на ново училище в много ранен етап;

Квалификации в България и чужбина;

Работа с едни от най-добрите български и международни специалисти в областта;

Отлични условия на труд и допълнително здравно осигуряване.

Процесът на кандидатстване ще протече на няколко етапа. За да заявите интереса и готовността си да се включите, изпратете автобиография на m.leneva@shalom.bg до 10 декември 2018 г.

Организация на евреите в България „Шалом“ обработва личните Ви данни в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/ 679 (Общ регламент за защита на личните данни) и всяко друго относимо национално законодателство. Подробна информация относно категориите лични данни, начините и сроковете на тяхната обработка, както и Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни може да откриете на нашата интернет страница на адрес: www.shalom.bg

Сподели: