en bg

Образование

Начало  >  Дейности  >  Образование
Сподели:

Осигуряването на добро образование е от особена важност за евреите от древността до днешни дни. Предшествениците на Организацията на евреите в България „Шалом” – Консисторията и Обществената културно-просветна организация на евреите в България, винаги са имали сред своите приоритети осигуряването на качествено образование за своите членове. В днешно време ценностите за качествено образование, което да осигурява бъдещето на евреите в България е сякаш още по-важен приоритет. ОЕБ „Шалом” разделя своята дейност в сферата на образованието на формална и неформална.

 

Формално образование134SOU-1

От 1926 до 1939г. в България са създадени и функционират 26 еврейски училища. С приемането на фашистките закони през 1939г. всички те са затворени, а сградите са конфискувани от държавата. През есента на 1944г. еврейските училища са възстановени и съществуват до 1951г. когато е закрито и последното еврейско училище в София.
През 1991г. с промяната на Конституцията на Република България и след приемането на Закона за изучаване на майчин език ОЕБ “Шалом” съвместно с партньорски световни еврейски организации организира изучаването на майчин език иврит в 134 ОУ “Димчо Дебелянов” в град София.
През 1997г. The Ronald S. Lauder Foundation става основен спонсор и партньор на училището. Фондацията осигурява ремонтирането и обновяването на сградата и създава модерни кабинети за изучаване на иврит. Преподавателите по иврит се обучават и квалифицират ежегодно и прилагат модерни методики на преподаване. Училището получава статут на държавно училище с преподаване на първи чужд език иврит.
През 2003г. още една еврейска образователна фондация – World ORT се присъединява към спонсорите на училището. Създава се модерни компютърни кабинети, научни лаборатории, студия, оборудвани с мултимедийна техника. Обучението по информационни технологии започва от 1 клас, а езиковото образование се допълва от изучаването на английски език от 3 клас.
Днес учениците в гимназиалните класове на 134 СОУ “Димчо Дебелянов” могат да избират от три профила – чуждоезиков, информационни технологии и цифров дизайн и медии.
Еврейските деца в училището могат да се включат в организираната от еврейската общност и партньорските организации програми за еврейска идентичност, основи на юдаизма и еврейската традиция.

 

Неформално образование
Почти всdetska-gradina-7яка дейност или програма на ОЕБ „Шалом” може да се определи като неформално образование. Без значение
дали дейността е насочена към деца, младежи, представители на средно поколение или на златната възраст, без значение дали става дума за клуб по интереси, професионална група или семейства с деца, методите, които се използват са именно техниките от неформалното образование. Основано на принципите на обучение чрез преживяване, работа, споделяне и пр. дейностите на ОЕБ „Шалом” са в по-голямата си част именно неформално образование. Цел на общността е да запознава своите членове от ранна детска възраст с принципите на еврейството, със сефарадските и еврейски традиции и обичаи, с еврейския цикъл на живот, с еврейските празници и календар, с еврейските общности по света и с всичко свързано с еврейската държава – Израел. Освен периодични срещи, организацията често организира за своите членове срещи, конференции, лагери и семинари, на които са канени едни от най-известните световни учители, които ползват методите на неформалното образование и са специалисти в посочените теми. Програмите, които се организират се провеждат в Еврейски център „Бейт Ам” и Еврейски център „Бейт Шалом” в София, в еврейските центрове в някои от по-големите градове в страната, в Централната софийска синагога и в рамките на различни форуми, фестивали, събития и пр.

Интересна комбинация между техниките на формалното и неформалното образование е детската градина „Ган Балаган”, която функционира в рамките на българската еврейска общност и обслужва еврейски деца от 2 до 6 годишна възраст.

Сподели: