en bg

Новина няма, само шум в системата на обществената информираност

Начало  >  За медиите  >  Новина няма, само шум в системата на обществената информираност
Сподели:

До редакцията на в. „Труд“
Уточнение във връзка с публикацията:
„Яков Джераси оглави Световната ционистка организация в България“

С изумление прочетох публикацията във в. „Труд“ от 19.09. 2018 г. , че г-н Яков Джераси
„оглави Световната ционистка организация в България“. Изумих се най-вече от факта, че един
изключително професионален и уважаван вестник като „Труд“ е пуснал информация без
неговите журналисти да са проверили истинността на твърденията във въпросната „новина“.

За съжаление, новина – няма. Нещо повече, това е опит да се заблуди общественото
мнение и да се внесе сериозен шум в системата на обществената информираност. Ако авторът
на публикацията си бе направил труда само за два телефонни разговора – единият към мене,
другият към Световната ционистка организация, щеше бързо да се убеди, че г-н Джераси не
само, че не е избран за председател, на „Световната ционистка организация в България“, но и
няма как това да е станало без поредица от действия и съгласувания на много и различни нива.
Причината е много проста и тя се намира в документите на Световната ционистка организация.
Всеки избор на Председател става само и единствено с решение на Общото събрание на
организацията и съгласуване с политическата сила към чието семейство принадлежи
съответната организация. Няма да се спирам на другите детайли изнесени в публикацията,
защото те също в по-голямата си съвкупност са дезинформация и по-скоро нечии амбиции, от
колкото реалност. Ще подчертая само, че Организацията на евреите в България „Шалом“ е
легитимния представител на българската еврейска общност и като такава е призната от всички
международни еврейски организации и институции в България, а „Българска федерация на
ционистите“ винаги е подпомагала дейността на „Шалом“ и е била връзката между „родина и
дом“ за българското еврейство в България и Израел.

Всъщност, единственото вярно твърдение в текста е факта, че съм се оттеглил от поста
на председател на „Българска федерация на ционистите“, поради заемането ми на друга
позиция в друга организация и явно това е провокирало определени апетити и желания.

Разбира се, всеки в България е свободен да регистрира каквато си иска
неправителствена организация, разрешена от закона и да се обяви за всичко което иска. Ще
кажа само, че в своята хилядолетна история евреите са виждали много „лъже месии“, но
винаги са имали таланта да отсяват истината от неистината.

Виктор Меламед,
Бивш председател на „Българска федерация на Ционистите“,
Директор на офиса на „Американския еврейски комитет“ в България

Сподели: