en bg

„Ненаучените уроци на Холокоста“ – Дискусия посветена на Международния ден в памет на жертвите на Холокоста 27 януари

Начало  >  За медиите  >  „Ненаучените уроци на Холокоста“ – Дискусия посветена на Международния ден в памет на жертвите на Холокоста 27 януари
Сподели:

В зала „Йерусалим“ на Еврейския културен дом в София се проведе дискусия „Ненаучените уроци на Холокоста“ по повод Международния ден в памет на жертвите на Холокоста 27 януари. Събитието беше организирано от: Организация на евреите в България „Шалом“, Комисия за защита от дискриминация, Регионална организация на евреите „Шалом“ – София, Фондация „Етнопалитра“, Федерация на ционистите в България и Клуб „Маген“.

В дискусията участваха: посланикът на Държавата Израел Н.Пр.Ирит Лилилан, директорът на Полския културен институт Ярослав Годун, председателят на КЗД доц. д-р Ана Джумалиева, заместник-председателят на КЗД Баки Хюсеинов, кметът на район „Възраждане“ Савина Савова, заместник-кметът на район „Възраждане“ Татяна Димитрова, председателят на ОЕБ „Шалом“ Максим Бенвенисти, главният секретар на ОЕБ „Шалом“ Йосиф Меламед, проф. Искра Баева от Историческия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“, доц. Румяна Христиди – исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ , Максим Делчев – директор „Образователни програми“ на ОЕБ „Шалом“.

IMG_3889Темите на дискусията бяха: „Пренаписването на историята в демократизираща се Източна Европа и възраждането на неофашизма и антисемитизма“, представена от проф. Искра Баева, преподавател по съвременна обща история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“; „Баналността на злото – съвременни измерения и ненаучени уроци“, представена от Максим Делчев, директор „Образователни програми“ на ОЕБ „Шалом“; „Холокостът в образователната система през социализма и днес – пропуски, интерпретации или ненаучените уроци на историята“ – доц. Румяна Христиди, преподавател по съвременна българска история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, „Слово на омразата – обществени проявления, наказуемост и превенция“ – доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация и „Ролята на Комисията за защита от дискриминация като независим орган за равенство в третирането“ – г-н Баки Хюсеинов, заместник-председател на Комисията за защита от дискриминация.

Преди началото на дискусията председателят на ОЕБ „Шалом“ Максим Бенвенисти и председателят на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева подписаха Меморандум за сътрудничество за противодействие на проявите на ксенофобия, расизъм, антисемитизъм, омраза и други форми на нетолерантност, слово на омраза и престъпления от омраза, както и превенция на тези прояви.

Сподели: